PasteurellaOvergenomen van het internet en voor u vertaalt.
Verginia Richardson MA VetMB, MRCVS

De bacterie Pasteurella multocida is de meest voorkomende bacterie bij konijnen die de zo gevreesde snot veroorzaakt, en is verantwoordelijk voor de meest herkenbaar infecties van het ademhaling systeem. Echter kan pasteurella ook de veroorzaker zijn van huid abcessen, ontsteking van het vruchtbaarheidsorgaan en middenoorontsteking (en andere narigheden).
De ziekte heeft grote gevolgen voor het konijn, ze komen er niet meer van af. De gewone snot word echter niet bij inheemse konijnen van onder de 12 weken oud gezien, schuldig hier aan zijn de antistoffen die zijn mee krijgen van het moederdier de eerste acht weken, en dat de neus van jonge dieren nog niet voldoende ontwikkeld is voor de bacterie.
Het gelijktijdig aanwezig zijn van Bordetella bronchiseptica bacterie (familie van de Pasteurella) vergemakkelijkt de Pasteurella in zijn ontwikkeling.

Pasteurellosis

Niet alle konijnen die Pasteurella bij hun dragen worden ziek. Sommige vernietigen spontaan zelf de infectie en andere worden weer chronische dragers van de bacterie. Gezonde konijnen gehuisvest met ge´nfecteerde konijnen worden mogelijk niet ziek als hun conditie en weerstand optimaal is. Pasteurellosis is een ziekte dat veel voorkomt bij intensieve huisvesting en minder bij een huiskonijn.

Diagnose

De eerste verschijnselen doen zich voor als onschuldige verkoudheid in de vorm van niezen en een waterige neusuitvloeiing. Al spoedig veranderd de neusuitvloeiing in een witachtige substantie en krijgt het dier koorts en vaak stopt het met eten. De nies buien worden frequenter en hoor baar snuiven. Door verstopping van de luchtwegen kan het dier in ademnood verkeren en binnen 2 - 8 dagen tot de dood kan leiden. Echter in de meeste gevallen verloopt het ziekte beeld slepend en vermageren de dieren.
In een verder gevorderd stadium kunnen ook de ogen aangetast worden, ze krijgen waterige ogen en later ook etterige ogen.
Het wil echter niet zeggen dat ieder konijn met iets natte neus ook snot heeft maar men moet wel op gaan letten.

Overdracht

De meest voorkomende besmetting is door direct contact, en bij inademing van de bacterie. De bacterie van verscheidende dagen overleven in water. Ook kan het verspreid worden door de drinkflessen. Een konijn kan de bacterie wel twee meter ver weg niezen en een ander konijn kan deze dan weer inademen. De bacterie komt binnen via de neus of via open wonden. De infectie verspreid zich dan naar naburig weefsel. De infectie rijst van de neus naar het middenoor via de buis van Eustatius. Zeldzaam kan de bacterie overgebracht worden door paring of baring.

Behandeling

Het is niet mogelijk om ge´nfecteerde konijnen te genese, maar het kan mogelijk zijn om ge´nfecteerde konijnen te stabiliseren met antibiotica zodat ze verder met een chronische ziekte kunnen leven. Antibiotica is frequent nodig voor een lange periode. Een kweek laten maken is dan echter noodzakelijk voor de keuzen van de juiste antibiotica.
Pasteurella is meestal gevoelig voor tetracycline, gentamycin enz. (is meer iets voor de arts).
De neus spoelen met een zout oplossing is erg belangrijk om de luchtwegen open te houden.

Ook kan men het konijn oog en neusdruppels geven.
Verder is een goed dieet van groot belang. Een goed dieet is vers hooi en groen kan het dier beschermen tegen her infecties. Extra vitamine C kan ook helpen met het herstel. Ook moet het konijn op een constante temperatuur van 16 graden gehouden worden. Ook de huisvesting moet fris en zo stofvrij mogelijk zijn met een vochtigheidsgraad van tussen de 50 en 70%.

Voorkomen.

Goede huisvesting is belangrijk evenals een goed dieet van vers -water, - hooi, -groen, -brok, zo bevorderd je de weerstand van het konijn. In een groep waar Pasteurella voorkomt is het nodig om jongen vroeg bij de moeder weg te halen met 4-5 weken voordat ze besmet kunnen worden. Echter spenen op deze leeftijd kan stress veroorzaken voor de jongen en dan kunnen ze als nog ziek worden. Als je later speent kan er antibiotica gegeven worden zolang als ze gezoogd worden door het drinkwater.
Hokken moeten het minimaal twee meter van elkaar staan omdat een konijn zo ver niest. Er is ook al een vaccinatie op de markt dat mogelijk helpt om snot onder controle te krijgen maar het kan het niet genezen. Pastacidin bevat gedoden bacteriŰn van de Pasteurella en kan per injectie gegeven worden en moet na 2 -3 weken herhaalt worden. Voedsters kunnen behandeld worden net voor dat zij moeten bevallen zodat zij antistoffen aan hun jongen mee kunnen geven voor de eerste acht weken. Jongen konijnen kan men hun eerste injectie geven na het spenen. Rammen kunnen we iedere 6 maanden een inenting geven. Vaccinatie is goed om de immuniteit van het konijn te verhogen en geeft het konijn mogelijk een betere weerstand tegen andere infecties.

Er zijn ook al homeopathische middel in de handel dat mogelijk helpt bij snot.
Hier in Nederland is het te bestellen onder de naam super propolis.


ęanja 2005

listup.bmp - 1414 Bytes